Wat is uw autorisatiebeleid voor retouren?

Chief

Alle retouren van handelswaar naar Chief moeten vooraf worden goedgekeurd en zijn voorzien van een retournummer, verstrekt door de klantenservice. Producten die mankementen vertonen of niet compleet worden ontvangen als gevolg van een fout van de kant van Chief, worden volledig gecrediteerd op uw account. In situaties waarin de dealer handelswaar moet retourneren als gevolg van een wijziging in een project/materieel of door een onjuiste order, worden kosten voor nieuwe bevoorrading als volgt berekend. Handelswaar die is gefactureerd in de afgelopen 0-30 dagen - 10%; 31-60 dagen - 15%; 61-90 dagen - 25%. De vergoeding kan worden verminderd in het geval van een toegevoegde hernieuwde order van gelijke of hogere waarde. Niet toegestaan zijn retouren van handelswaar die meer dan 90 dagen oud is; elektrische liftproducten; producten van speciale orders, of producten die uit het assortiment worden genomen. Geretourneerde producten die zijn beschadigd of waar onderdelen van ontbreken, komen niet in aanmerking voor creditering, tenzij ze gemakkelijk verkoopbaar zijn. Voor onderdelen en arbeidsloon kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Da-Lite

Voordat handelswaar wordt geretourneerd, moet hiervoor eerst toestemming worden verkregen. Een speciale medewerker van de klantenservice van Da-Lite verstrekt een autorisatienummer en geeft verzendinstructies. Voor geretourneerde handelswaar word een vergoeding van 15% in rekening gebracht (25% op houten producten, artikelen op maat en projectieschermen met harde achterkant).

Vallen producten van Chief onder een garantie?

Met uitzondering van elektrische producten, garandeert Chief dat producten vrij zijn van tekortkomingen in materiaal of vakmanschap voor een periode van 10 jaar. Alle garanties gaan in op de datum waarop het product door Chief is gefactureerd. Voor elektrische mechanismen (zoals liftproducten) geldt een beperkte garantie van 1 jaar. Alle garanties zijn uitsluitend van kracht voor de originele koper. Chief wijst elke aansprakelijkheid af voor wijzigingen, onjuiste installatie en/of installaties die het maximaal toegestane gewicht te boven gaan. Ook wijst Chief elke aansprakelijkheid af voor wijzigingen, aangebracht aan elektrische mechanismen, onjuiste installatie, aansluiting op een onjuist voltage en/of installaties die het maximaal toegestane gewicht te boven gaan. Alle elektrische mechanismen zijn uitsluitend voor gebruik binnen bestemd; bij gebruik buiten vervalt de garantie.

De enige garantieverplichting van Chief ten opzichte van de eigenaar van haar producten is om binnen de garantieperiode defecte producten te repareren of te vervangen (ter beoordeling van Chief) zonder kosten voor de originele koper. De koper is verantwoordelijk voor het retourneren van het product naar Chief Manufacturing, via vooruitbetaalde verzending. Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, wijst Chief elke andere garantie, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van garantie voor geschiktheid voor een bepaald doel en garantie van verkoopbaarheid. Chief is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van Producten van Chief, zelfs als Chief op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Chief draagt geen verantwoordelijkheid voor incidentele of voortvloeiende schade. Dit is met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kosten van arbeid voor de reparatie van Chief-producten, uitgevoerd door iemand anders dan een medewerker van Chief. Aangezien enkele staten en jurisdicties geen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid toestaan voor voortvloeiende of incidentele schade, is de bovenstaande beperking mogelijk niet van toepassing. Chief is niet verantwoordelijk voor schade aan Chief-producten die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik, door onvoldoende verpakking bij het retourneren aan Chief of voor schade die door transporteurs wordt veroorzaakt tijdens het vervoer van of naar Chief. Reparaties van Chief-producten die noodzakelijk zijn vanwege verkeerd gebruik, misbruik of schade tijdens de verzending, of reparaties van defecte producten buiten de garantieperiode, worden uitgevoerd tegen de actuele tarieven die door Chief of de fabrieksservice worden vastgesteld.

Vallen producten van Da-Lite onder een bepaalde garantie?

BEPERKTE GARANTIE VAN ÉÉN JAAR OP PRESENTATIEPRODUCTEN VAN DA-LITE

Milestone AV Technologies LLC garandeert uitsluitend aan de oorspronkelijke koper dat bepaalde producten van het merk Da-Lite vrij zijn van gebreken in materialen en vakmanschap voor de periode van één (1) jaar vanaf de datum van aanschaf door de oorspronkelijke koper; op voorwaarde dat de producten volgens de instructies van Da-Lite op de juiste wijze zijn gebruikt en niet zijn beschadigd door incorrect gebruik of onjuiste behandeling na verzending vanuit de fabriek.

Deze garantie geldt niet voor materieel dat sporen draagt van verkeerd gebruik, misbruik of accidentele schade, of waarmee is geknoeid of dat is gerepareerd door iemand anders dan daartoe bevoegd personeel van Da-Lite. 

De enige verplichting van Da-Lite in het kader van deze garantie is het repareren of vervangen (bepaald door Da-Lite) van het mankementen vertonende deel van de handelswaar. Retourzendingen voor onderhoud dienen aan de dealer van Da-Lite te worden geadresseerd. Indien het noodzakelijk is dat de dealer het scherm of onderdeel naar Da-Lite retourneert, zijn de transportkosten van en naar Da-Lite voor de koper en Da-Lite is niet aansprakelijk voor schade tijdens het transport

Om uzelf te beschermen tegen schade of verlies tijdens het transport, kunt u het product verzekeren en alle transportkosten vooraf voldoen.

TOT DE MAXIMUM MATE DIE DE GELDENDE WETGEVING TOESTAAT, KOMT DEZE GARANTIE IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES OP GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK EN VERKOOPBAARHEID. Eventuele impliciete garanties voor geschiktheid voor gebruik, of verkoopbaarheid, die mogelijk per statuut of wettelijk voorschrift worden verplicht, zijn beperkt tot een garantieperiode van één (1) jaar. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u hebt wellicht ook andere rechten, die per staat kunnen verschillen. TOT DE MAXIMUM MATE DIE DE GELDENDE WETGEVING TOESTAAT, WORDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARD VOOR KOSTEN OF SCHADE DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ONDERBREKING IN DE WERKING VAN HET MATERIEEL, OF VOOR INCIDENTELE, DIRECTE, OF VOORTVLOEIENDE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK.

In het geval dat er gebreken optreden in materialen of vakmanschap van een Da-Lite-product, kunt u contact opnemen met de medewerkers van onze klantenservice: 3100 North Detroit Street, Warsaw, IN 46582, (574) 267-8101, (800) 622-3737.

BELANGRIJK: DEZE GARANTIE IS NIET GELDIG EN DA-LITE-PRODUCTEN ZIJN NIET GEBONDEN DOOR DEZE GARANTIE INDIEN HET PRODUCT NIET IN OVEREENSTEMMING MET DE SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VAN DA-LITE WORDT GEBRUIKT.

Bewaar uw aankoopbewijs om de datum van aanschaf en uw oorspronkelijke eigendom te kunnen bewijzen.

Vallen producten van Sanus onder een garantie?

Sanus garandeert dat zijn producten vrij zijn van gebreken in materiaal en vakmanschap voor de garantieperiode van het product. De garantieperiode begint op de oorspronkelijke aankoopdatum van het product.

Voor alle Sanus-producten geldt een beperkte productgarantie:

  • Tien (10) jaar voor metalen videomonitorsteunen; alle rekken en niet-elektrische rekaccessoires
  • Vijf (5) jaar voor kunststof luidsprekersteunen; alle luidsprekerstandaards; alle neubilair; alle houten (MDF) accessoires
  • Eén (1) jaar voor alle gemotoriseerde en/of geautomatiseerde producten

Bij garantieclaims binnen de garantieperiode vervangt SANUS kosteloos defecte productonderdelen. Bij defecten aan een SANUS-product kunt u het volgende nummer bellen om uw garantieclaim in te dienen: 1-800-359-5520. We bespreken het probleem met u en als we hebben geconstateerd dat het product onder de garantie valt, zenden we u binnen 72 uur vervangende onderdelen. De kosten voor verwijderen en vervangen van defecte onderdelen van uw SANUS-product vallen niet onder deze beperkte garantie. Dus als het probleem moet worden opgelost door een technicus, zijn eventuele kosten van arbeid voor uw rekening.

Deze beperkte garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en vervalt automatisch als uw SANUS-product op enigerlei wijze is gewijzigd, belast boven de aangegeven gewichtscapaciteit of anderszins verkeerd is gebruikt of misbruikt. Alle SANUS-producten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Bij gebruik buitenshuis vervalt deze beperkte garantie. De beperkte garantie voor wand- en plafondsteunen vervalt als de steun van de oorspronkelijke installatie wordt verwijderd. Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, wijst SANUS elke andere garantie, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van garantie voor geschiktheid voor een bepaald doel en garantie van verkoopbaarheid. SANUS is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van producten van SANUS, zelfs als SANUS op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Tot de maximum mate die is toegestaan onder de geldende wetgeving, wijst SANUS elke aansprakelijkheid voor incidentele of voortvloeiende schade af.